Formlar

Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Taahhütname Örneği için tıklayınız.

Bilgilendirilmiş Onma Formu için tıklayınız.

Etik Onay İzleme Formu için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ!!!

Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Etik Onay Başvurularını değerlendirmek üzere her ay iki kez toplanır. Kurulumuza başvuracak araştırmacıların her toplantıdan bir hafta önceki cuma gününe kadar kurulun yönergesinde talep edilen bilgi ve belgelerle (Başvuru formları birleştirilmiş PDF formatında olmalıdır) ÜBYS üzerinden başvuru yapması bu başvuruların o  ayın toplantı gündemine alınması için önem arzetmektedir.

Araştırma yapılacak kurum(lar)dan izin belgesi alamayanlar, Şartlı izin yazısı (Ör: Etik Onay Belgesi alındıktan sonra izin verilecektir.)aldıktan sonra başvuru yapılması gerekir.

Anket ve Mülakat uygulanacak araştırmalar  başvuruda mutlaka Onam (Olur) formu/belgesi eklemelidir.

Araştırmada kişisel verilerin toplanması durumunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve bunların başvuru ekinde sunulan araştırma önerisinde belirtilmesi gerekir. 

 

Araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların öğrenci, öğretmen ve yöneticileri ile/hakkında yapılacaksa Millî Eğitim Bakanlığının 2020/02 Sayılı Araştırma Uygulama İzinleri hakkında yayınladığı Genelge’ye uyulması gerekmektedir.

Link:
http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf

 

Menüyü Kapat