Kurul Üyeleri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / İZMİR

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

 1.  

Doç. Dr.

Barış KARADAŞ

(Etik Kurul Başkanı)

Tıbbi Farmakoloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Tıp Fakültesi.

 

İZMİR

 

 1.  

Prof. Dr.

Nihal OLGAÇ DÜNDAR

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Çocuk Nörolojisi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Tıp Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Doç. Dr.

Korhan Barış BAYRAM

(Bildirimlerden sorumlu olan üye)

Fizik Ted. Ve Reh.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

İZMİR

 1.  

Prof. Dr.

Servet AKAR

İç Hastalıkları/ Romatoloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Tıp Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Doç. Dr.

Abdi SAĞCAN

Kardiyoloji

Kent Hastanesi

 

İZMİR

 1.  

Dr. Öğr. Üyesi

Nermin TOPALOĞLU AVŞAR

Biyomedikal Mühendisliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Doç. Dr.

Mustafa Agah TEKİNDAL

Biyoistatistik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Tıp Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Doç. Dr.

Nergiz Hacer TURGUT

Farmakoloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Eczacılık Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Dr. Öğr. Üyesi.

Beyza KARADEDE ÜNAL

Ortodonti

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Dr. Öğr. Üyesi

Hatice Sabiha TÜRE

Nöroloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversite

Tıp Fakültesi

 

İZMİR

 1.  

Uzm. Dr.

Ejder CİĞER

KBB

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

İZMİR

 1.  

Hukuk Müşaviri

Fatma GÜLMEZOĞLU

Hukuk

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

İZMİR

 1.  

Hukuk

Beril Ferzin CAN

Hukuk

Serbest

 

İZMİR

 1.  

Sivil Üye

Zuhal DOĞANCI

Sağlık mensubu olmayan üye

Serbest

 

İZMİR

 1.  

Sekreterya

Nargin SÖNMEZ ATAY

Tıbbi Sekreter

İzmir Atatürk Eğt. ve Arşt. Hast.

İZMİR

 

 
Menüyü Kapat